Дос туралы жыр (исполнитель: Жигиттер)

Iздегенде табылатын касымнан,
Конiлi бар кызгалдактай ашылган.
Корпесек, сагыныштан жудейтiн
Кiм бар жакын бала кунгi досымнан.

Жан досым устем болсын мерейiн 
Аркашан женiсiндi корейiн.
Сырымыз да бiтпесiн,
Жырымыз да бiтпесiн,
Жырымыз да бiтпесiн.

Кос бутагы секилденiп агаштын - 
Катар турып гулiмiздi сан аштык.
Жол тапсак бiз - бiрге журiп дол таптык,
Адассак та бiрге журiп адастык.

Жан досым устем болсын мерейiн 
Аркашан женiсiндi корейiн.
Сырымыз да бiтпесiн,
Жырымыз да бiтпесiн,
Жырымыз да бiтпесiн.

Омiр озi аркамызга жук салып,
Барiмiздi киялдарга жумсады.
Катар ушкан куска уксадык алде бiз
Катар жанган кос жулдызга уксадык.

Жан досым устем болсын мерейiн 
Аркашан женiсiндi корейiн.
Сырымыз да бiтпесiн,
Жырымыз да бiтпесiн,
Жырымыз да бiтпесiн.
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Видео к песне:
Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Розембаун  Woeles  Zipoo  Vtapo4kax  Габдулла  Махаббат  Шарипов увайс 
О чем песня
Жигиттер - Дос туралы жыр?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен