Хани нухэд (исполнитель: буряад)

Хани нухэдни хузуудэлдээд
Хамта алхалха золтойлди даа
Замдаа урагшаа тэгуулхэдээд
Залуу наhандаа согтойлди даа

Дабталга:
Хани нухэдэйм альган дулаахан лэ
Хани нухэдэйм зурхэн халуухан лэ
Хани нухэдэйм нюдэн hаруухан лэ
Харгынь хэзээш арюухан лэ

Ургэн нютагтаа инагтаяа

Уурэй солбонии угталди даа
Эрхим аялгаа дуугаа татаад
Энэ наhандаа согтойлди даа.

Дабталга:

Аза жаргалтай уеын зомди
Алтан нарамнай арюухан даа
Ажал хэрэгтээ туруулдэгбди
Ажабайдалнай сарюухан даа

Чингис Раднаев - Хани нухэдни - Текст Песни [bad word] [bad word] lyric/chinghis-radnaiev/khani-nukhedni.htm#ixzz3vb7RHUVz
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Видео к песне:
Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Дима Карташов - Выпускной  Mate ellen  Шохан реп  Комедоз ямайка  Mos 8  Hookah  Джалма 
О чем песня
буряад - Хани нухэд?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен