Hangetsu Touge(OST Strike the blood|Удар крови) (исполнитель: Kishida Kyoudan&The Akeboshi Rockets)

Kimi to mi agetta
Tsuki akani [bad word] 
Yakusoku ni nande nanto
Kibonai [bad word] ta

Sore demo bokura
Kowashte [bad word] 
Kana de [bad word] mama
Uta [bad word] yo koyori

Tasorenai oshigami ga
Kimi to boku wo
Saunte [bad word] kii
Akure sore demo

Skinatoitte wratte
Dakishimi atte suatte
Korejo o natte totte
Konohinori [bad word] kara
Oisonaide to naide
Demo mo shikutte
Tsuusari torete mo
Tsure sowa kai
 [bad word] na tzutto

Tsukoishi unjitste
Kirai ni tsutsu unde
Dakishi mete dai
Chobu te wanaide

Tashika no mono wo
Kowosonai yo oni
Mitsu menokara yasashiku
Ko wa [bad word] yo ta

Wareta ga ku monashisaya
Boku no mune de
Kuleito wakiku sono
Saki wa takureba

Kimi ga [bad word] de gatte
Tolamoi atte sukette
Kaunji ga lope tote
Olaushkanai
Yo ota kokora
Tami ori tsugi [bad word]  [bad word] kara
Somi yori [bad word] [bad word] 
Sora kai tsuiteiku na kitto

Haunbu no tsuki ga
Sashika kolu tomoge wo
Koete kimi ni to ayatte
Tatori tskebai

Skinatoitte wratte
Dakishimi atte suatte
Korejo o natte totte
Konohinori [bad word] kara
Oisonaide to naide
Demo mo shikutte
Tsuusari torete mo
Tsure sowa kai
 [bad word] na tzutto
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Bon Jovi Homebound Train  Bon Jovi Wild Is The Wind  Bon Jovi Ride Cowboy Ride  Bon Jovi Stick To Your Guns  Bon Jovi 99 in the Shade  Bon Jovi Love For Sale  Bon Jovi Hey God  Bon Jovi Something For The Pain 
О чем песня
Kishida Kyoudan&The Akeboshi Rockets - Hangetsu Touge(OST Strike the blood|Удар крови)?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен