Hangetsu Touge(OST Strike the blood|Удар крови) (исполнитель: Kishida Kyoudan&The Akeboshi Rockets)

Kimi to mi agetta
Tsuki akani [bad word] Yakusoku ni nande nanto
Kibonai [bad word] ta

Sore demo bokura
Kowashte [bad word] Kana de [bad word] mama
Uta [bad word] yo koyori

Tasorenai oshigami ga
Kimi to boku wo
Saunte [bad word] kii
Akure sore demo

Skinatoitte wratte
Dakishimi atte suatte
Korejo o natte totte
Konohinori [bad word] kara
Oisonaide to naide
Demo mo shikutte
Tsuusari torete mo
Tsure sowa kai [bad word] na tzutto

Tsukoishi unjitste
Kirai ni tsutsu unde
Dakishi mete dai
Chobu te wanaide

Tashika no mono wo
Kowosonai yo oni
Mitsu menokara yasashiku
Ko wa [bad word] yo ta

Wareta ga ku monashisaya
Boku no mune de
Kuleito wakiku sono
Saki wa takureba

Kimi ga [bad word] de gatte
Tolamoi atte sukette
Kaunji ga lope tote
Olaushkanai
Yo ota kokora
Tami ori tsugi [bad word] [bad word] kara
Somi yori [bad word] [bad word] Sora kai tsuiteiku na kitto

Haunbu no tsuki ga
Sashika kolu tomoge wo
Koete kimi ni to ayatte
Tatori tskebai

Skinatoitte wratte
Dakishimi atte suatte
Korejo o natte totte
Konohinori [bad word] kara
Oisonaide to naide
Demo mo shikutte
Tsuusari torete mo
Tsure sowa kai [bad word] na tzutto
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Поп-культура  Starkey New Cities  Canyon Battle M83  Edgar-vuy aman  Ispiryan mayrik  Lia - Tori no Uta  Vrei sa pleci  Smoki MO ft FIKE 
О чем песня
Kishida Kyoudan&The Akeboshi Rockets - Hangetsu Touge(OST Strike the blood|Удар крови)?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен