КазГУ[mixed by mc Madi] (исполнитель: DakaN[RapXAHA] & Бердалы Ерман)

Келдим кордим осында бирак али женбедим
Осы жерге келу ушин он бир жылдык енбегим
Супер калашык биздин таудын баурайында
Кезекти аним менин КазҰУым жайында
Талайлардын басын косты армандагы универ
Егер сенсен озине бал жина да келе бер
Махаббаттын ошагы гашыктардын мекени
Адал достык аркашан КазНУда бар екени 
Бари белгили бизге элиталар бар мунда
Елимиздин болашагы президенти осында
Букил алем мойындаган талайлары армандаган
Биздин КазНУ аркашан комек берер алдан саган
Химфак физфак мехмат востфак саясатта осында 
Тарихшылар экономист зангер био касында
Филфак журфак геофакта бари иргеси каланган
Егер сал пал шыдасан дипломаттар шыгар алдан

Сен Келдин осында 
КазГУ мекенине сен досым енди
Сен Белсенди болып
Биздин катарга тез сен косыл енди

Жатакхана ишинде тату омир ойын кулки
Бари адал бирине емес ешкандай тулки
Айта берем жыр кылып мен калашыгым жайында
Атагын мен шыгаруга жумыстанам тайынбай
Тасадагы талантты издеп журип жулдыз кылар
Сабагын киындатып бирде кулип бир сынар
Бизде омир кызыкты кызыгасын кызганасын
Биздин биринщи универ КАзНУым сен ганасын
Дарасын бизде емес жер жаханда алемде
Дипломат боп кун ертен танытамыз бар елге
Сен берген билим сен сыйлаган достык
Талай жарыс топ жарып саган улес костык 
Арман един енди мине журектесин мангиге
Кайта кайта арнай берем бир озине анди кеп
Тек Жараткан коктен колдап Forever КазҰУды
Кабыл алгай универим журектен шыккан жазуды

Сен Келдин осында 
КазГУ мекенине сен досым енди
Сен Белсенди болып
Биздарге тез сен косыл енди

КАЗГУым менин суйикти мекеним
Билиммен сендеги биикке жетемин
Мен сени суйемин суйикти КАЗГУ
Number One тек кана ол биздин КАЗГУ
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Unheilig Das Uhrwerk  Wake Me Up Liquido  Invisible sun prodigy  White Shadows Coldplay  Somebody to Love Queen  Fas ala mer Calogero  Let me think about it  Primavera primavera 
О чем песня
DakaN[RapXAHA] & Бердалы Ерман - КазГУ[mixed by mc Madi]?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен