Амар мэндэ, нютагни! (исполнитель: Тогочиевтон)

Амар мэндэ, нютагни!
I. Холын холо! Холын холо газарта
Ходол шамай һанан ябаалби
Һаруул сэлмэгхэн наһанайм
Нангин шүтөөн нютагни

Аян замай агтын жолоо баридаг
Аяг зүлгы арад зоноймни
Ая гангын хангалтай
Алтан улгы нютагни

Дабталга:
Амар мэндээ! Амар мэндээ нютагни
Аяар холын замаар шамдаа ерээб
Ажабайдал арюухан даа
Алтан тоонтом дохин ерээб шамдаа, ерээб шамдаа, ерээб шамдаа

II. Замай заяан зула мэтээр бадардаг
Зулгы харгы зурын харагдаа
Сэлгеэ арюухан наһанайм
Сэнтэй һайхан нютагни

Дабталга:
Амар мэндээ! Амар мэнэдээ нютагни
Аяар холын замаар шамдаа ерээб
Ажабайдал арюухан даа
Алтан тоонтом дохин ерээб шамдаа, ерээб шамдаа, ерээб шамдаа
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Ghetto Blokbaster Mafon diss Schokk  Сюрприз Emtim  The Jungle Book Slum Dogz  TwinS жребий брошен  Ссора prod Crab 13 Jocke 8floor и Lega  Rising End The Blue Angel Lounge  Reekay  Кубанский хор русь 
О чем песня
Тогочиевтон - Амар мэндэ, нютагни!?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен