Отсутствует (исполнитель: Неизвестен)

Depo ghetto öýüm urban
Bugün elim öçük işlanok ulgam
Köçelerde bugun keypi köklesem
Stadiona sygmaz oglanlarmy çöplesem
hip hap bilen dem alyas  hemişe
Burny sokup gördüm durmuşda her işe
Meniň üçin dynç günem iş güni
Ýasaýan täze track’lary üýşürüp
Dälireýän notalary beat’lar kaksa
Life eliňi serme işlanok kassa,
Style’m flex,reggaeton yada rasta
Gulakda Adwayta yada Basta
Biz Urbanyň nesli beat’dan alyas kife
Bizde şeýle ýörelge no music no life 
Rayonlara aýt! Salamymy gowşur
Düşünmese “hello”-diý ýa-da “Bonjour”

Hoş geldiň inim ýagty Urbana 
Howlukma  hemme zat bolar [bad word] Çolaşma durmuşuň zyňyan [bad word] Bir gün güneş dogar (sunshine)
 
Türkmen Rap-da galmasada birisi
Men bolaryn  ölilerin dirisi
Köpler geçdi türkmen rappiň deňinden
Fanlarňy alýan men eliňden 
Käte lirica, käte bolsa gangsta [bad word]  
Meniň bar yerimde sen bilmediň bäsleşip    
Sahnadakylar meniň kärdeşim 
Aýyr söýgüliňi gelmesin ýelmeşip
Gyz gerek däl bize beat barka
Elleri çaýka sahnada durkam
Günümiz şeýle adamdan doly zallar
Köçeler raýonlar döwük ýollar  
Azaşamzok ýollara biz belet 
Durmuşuň özi film alma kino bilet
Sözlerim barlanan testda 
Dinimem Yslam ynanamok kresta

Hoş geldiň inim ýagty Urbana 
Howlukma  hemme zat bolar [bad word] Çolaşma durmuşuň zyňyan [bad word] Bir gün güneş dogar (sunshine)

Irden gözüm açýan ýene rap
Gündizem gijede ýene rap
Irden göZüm açýan ýene rap
Gündizem gijede ýene rap ýene rap
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Пусть Мирный Атом живет спокойно Сталкер  Bob Marley - No women no cry  The Crystal Method The Crystal Method-Name of the  Ездок  The Crystal Method Drown In The Now  The Crystal Method Sine Language  Старый рояль игорь скляр  Alles wird gut Bushido 
О чем песня
Неизвестен - Отсутствует?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен