Нэгэ агаараар (сл.С.Ангаткина&Г.Галсан-Нимын муз.С.Ангаткина)BY ALAGUI (исполнитель: Светлана Ангаткина&Гандик Галсан-Нимын)

Мэдэнэб, удэрнууд унгэрнэ
Гансал шамайгаа хулеэнэб, хулеэхэб
Мэдэнэб ,наhанайнгаа жаргалаа
Шинии нэрээр нэрлэхэб
Мэдэнэб.
Пр:Шэбэнэнэш дуратайб гэжэ
Этигэнэб угэнYYдтэшни
Уулзахадаа тэбэреэд намай
бу табяарай, бу табяарай.

Дайранаш, дандаа танил зангаараа
минии дэлхэйн эрьесэ дайранаш, дайранаш
яаранаб,юртэмсын зоолэн унсэгт
нэгэ агаараар шамтай амилхаяа яаранаб
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Склоню колени  Я тихо  Дождь идет в декабре  А я маленькая мерзасть  Бритни спирс-toxic  Ти найкращий друг  У меня болезнь зоофилия  Штопанный гандон BS 
О чем песня
Светлана Ангаткина&Гандик Галсан-Нимын - Нэгэ агаараар (сл.С.Ангаткина&Г.Галсан-Нимын муз.С.Ангаткина)BY ALAGUI?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен