Үлзытэ хатан эжымни buryad.fm (исполнитель: Мэргэн Санданов)

«Үлзытэ хатан эжымни» 
Хүг. Д. Бальжинимаевай, үг. Р-Д.Сандановай 

Адис хүжын хангалаар 
Анхилжа байдаг, 
Сагаан эдеэн хэшэгээ 
Салгидуулжа угтадаг. 

Дабталга: 
Үлгы тоонто нютагни 
Үлзытэ хатан эжымни. 
Үзүүр олон хүбүүдээрээ 
Үлгэн буряадтаа суурханхай. 

Эртын нараа угтадаг 
Эмгэн буурал эжытэй. 
Арюун нангин тоонтомни 
Аршаан сэлгеэн нютагни. 

Урин hүлдэ заяаhан 
Унтаршагүй галтай. 
Үүрээр нараа угтадаг 
Үбгэн буурал баабайтай.
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Видео к песне:
Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Черный принц бывает так  Fahmi дай  Весенняя страна  Дьявола нет Fuck the British Army Green Crow  Дым никотин  Ты не пришла на новогодний  Everything You Never Had We Had It All Breach ft Andreya 
О чем песня
Мэргэн Санданов - Үлзытэ хатан эжымни buryad.fm?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен