Шанага нютагнай (исполнитель: Эрдэни Батсух)

1.Баянхан уужамхан Шанага
Аянhаа бусахаа яаранаб
Балшарhан наhаяа  hанажа
Абадаа эжыдээ эрьехээ

Дабталга:
Алдынгаа ургэндэ Шанага
Танилхан мушэндэл толорно
Булагтай,аршаантай Улаан-Эрье
Бодонгууд арадай тоонто юм

2.Нюдэндэм дулаахан таламнай
Зуудэндэм хододоол  узэгд88
Нютагни саанаhаа татажа
Зурхэмни тургэн88р соохилно
Дабталга

3.Яаранхан жалгатай Эреэлжэм
Заяанhаа хэшэгтэй hахилтай
Жабхалан аялгаар урдажа
Зальбарааб замайнгаа бултада
Дабталга
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Good Riddance Shame  Good Riddance Tell Me Why  Good Riddance Darkest Days  Good Riddance Up To You  Good Riddance Regret  Good Riddance Boise  Good Riddance Broken 
О чем песня
Эрдэни Батсух - Шанага нютагнай?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен