Gaivlis dro da mova zamtari (исполнитель: Giorgi tiginashvili)

დღეები დღეებს მისდევდა
წამი კი ყოველ წამს
დრო გადიოდა , ოცნებით
არ ვიტყუებდი თავს

მზეს მთვარე შეყვარებია
ღრუბელს უძირო ცა
მაგრამ ამ გრძნობას ჩემსავით
ვერვინ ართმევდა თავს

ალბათ ოდესმე შევხვდებით და
გამოგაყოლებ თვაალს
შენ კი ჩაივლი ქუჩაში და
არც მოაბრუნებ თაავს

აინთე თეთრი ლამპიონები
და ცას მიაყრის სხივების კონა
მარადისობის ნათელი ფერი,
გამოუცხადე სამყაროს ნდობა

გაივლის დრო და მოვა ზამთარი
დარდი ფიფქებად დაიწყებს თოვას
რომ შემცივდება , დაბერავს ქარი ,
ჩემს გასათბობად არავინ მოვა.

შენთვის ყოველთვის ვიმღერებ და
არ დაგავიწყებ თაავს
შენ კი ჩემს დაკრულ სიმღერებზე ,
ხშირად დაუკრავ ტააშს
ღამის ფერები ანათებს კადრებს
განგება ისევ ძალუმად გვაცნოƮ
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Видео к песне:
Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Питерская светлана  Гамора малыш  Иван козлов  Белая серень  Полный игнор  Можно shri ланка  Шепот стали  Третье трио 
О чем песня
Giorgi tiginashvili - Gaivlis dro da mova zamtari?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен